درباره لیزرآرت تبریز

لیزرآرت تبریز،درب فلزی،نرده فلزی،برش لیزری،ورقکاری،فلزکاری

درباره لیزرآرت تبریز

لیزرآرت تبریز


بــا اســتعانت از حضــرت باریتعالــى بــر آن شــدیم تــا بــا تاســیس ایــن شـرکت کـه در آن از کارآزمـوده تریـن ، متخصـص تریـن و بـا تجربـه تریـن تکنســین هــا و اپراتورهــاى سیســتم هــاى لیــزرى پاســخگوى نیــاز هــاى صنایع و حرفه هاى مختلف باشیم.لیزرآرت تبریز،درب فلزی،نرده فلزی،برش لیزری،ورقکاری،فلزکاری
لیــزر آرت تبریــز پیشــرو در بــرش لیــزرى انــواع فلــزات ، مجهــز بــه پیشــرفته تریــن دســتگاه هــاى بــرش لیــزرى در خدمــت شماســت تــا بهترین تجربه کار در زمینه برش لیزرى را براى شما به ارمغان آورد.
شـرکت لیـزر آرت تبریـز بـا در اختیـار داشـتن مدرن تریـن و قوى تریـن دســتگاه هاى بــرش لیــزر، بزرگتریــن مرکــز ارائــه خدمــات بــرش لیــزر فلـزى، در شـمال غـرب کشـور بـه شـمار مـى آیـد و توانایـى همـکارى بـا شـرکت هـاى فعـال در ایـن حـوزه را دارا مـى باشـد تـا بـه صـورت انبـوه در این بازار پاسخگوى نیاز مشتریان خود باشد ایـن مجموعـه جهـت رفـع نیـاز مشـتریان و ارائـه تولیـدات بـا کیفیـت و مرغـوب از مجرب تریـن مهندسـین و متخصصیـن فنـى برخـوردار اسـت و ایـن امـکان را بـه مشـتریان خـود مـى دهـد تـا هیـچ نگرانـى بابـت اجرایـى شدن طراح هاى مد نظر خود نداشته باشند.
لیزرآرت تبریز،درب فلزی،نرده فلزی،برش لیزری،ورقکاری،فلزکاری،ورق فلزی دکوراتیو

تاریخچه


گروه کارخانجات مهر سهند با آغاز فعالیت شرکت فولاد مهر سهند در سال 1387 و با ظرفیت تولید 320/000 تن انواع لوله و پروفیل فولادی در سال، به عنوان اولین هسته ی این مجموعه در استان آذربایجان شرقی آغاز به کار نمود.لیزرآرت تبریز،درب فلزی،نرده فلزی،برش لیزری،ورقکاری،فلزکاریلیزرآرت تبریز،درب فلزی،نرده فلزی،برش لیزری،ورقکاری،فلزکاری
پس از آن با برنامه‌ریزی دقیق مدیریت و استفاده از توان مهندسی بالا و کادر مجرب و افزایش کارخانجات زیرمجموعه شامل 7 مجموعه ی فولاد مهر سهند، صنایع ریخته گری سهند آذرین، نورد کاران خلیج فارس، حمل و نقل رسا سپهر، گروه تولیدی و تحقیقاتی ویر، فولاد رسان آذربایجان و لیزر آرت تبریز، با استفاده از خطوط تولید مکانیزه خود در تمامی مجموعه ها و تولید با راندمان و ظرفیت بالا و همچنین صادرات به بیش از 20 کشور دنیا، محصولات تولیدی خود را با کیفیت و مطابق استانداردهای بین المللی با افتخار به بازارهای داخل و خارج کشور عرضه می دارد.لیزرآرت،بدرب فلزی،نرده فلزی،برش لیزری،ورقکاری،فلزکاری،ورق فلزی دکوراتیو

لیزرآرت تبریز
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound